Artykuły

  • Usługi doradczo-konsultacyjne stanowią wysoko wyspecjalizowaną formę doszkalania personelu firm i instytucji. Skierowane są zarówno do indywidualnych pracowników, jak też zespołów zadaniowych (działów). Polegają na dostarczeniu konkretnych rozwiązań problemów powstających podczas …
  • Szkolenie „mobbing w miejscu pracy” w zależności od określonych celów takiego szkolenia, powinno obejmować tematykę mobbingu odpowiednio dostosowaną do sytuacji w danej firmie. Działania organizacyjne typu „szkolenia – mobbing w miejscu pracy i metody przeciwdziałania …
  • Mobbing jest to rodzaj przemocy psychicznej, stosowanej przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej, rzadziej przeciwko grupie osób. Najogólniej mobbing można określić jako długotrwałe nękanie, dokuczanie, poniżanie, prześladowanie, straszenie wybranej osoby (osób) przez …
  • Mobbing jest zjawiskiem, które przynosi wiele negatywnych, wręcz katastrofalnych niekiedy skutków, zarówno dla firm, w których ma on miejsce, jak też w wymiarze indywidualnym, dla ofiar tego zjawiska. Są to skutki zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. Ich lista jest …