Konsultacje i doradztwo dla firm

Usługi doradczo-konsultacyjne stanowią wysoko wyspecjalizowaną formę doszkalania personelu firm i instytucji. Skierowane są zarówno do indywidualnych pracowników, jak też zespołów zadaniowych (działów).

Polegają na dostarczeniu konkretnych rozwiązań problemów powstających podczas pracy.

Każda firma lub instytucja może zamówić specjalistyczne konsultacje, niezależnie od uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Centrum Antymobbingowe AkKom. Niemniej jednak zgłaszane problemy muszą zawierać się w obszarze tematycznym naszych szkoleń.

Specjalistyczne usługi tego typu mogą być świadczone w siedzibie Klienta bądź w siedzibie firmy AkKom.

Istota tej usługi polega na wyłącznym dysponowaniu przez doszkalanych pracowników wiedzą, umiejętnościami i czasem wykładowcy (w formie jeden na jeden).

Procedury związane z realizacją usług doradczo-konsultacyjnych są następujące:

  • zgłoszenie przez Klienta zakresu problematyki konsultacji
  • wstępny wywiad, przeprowadzany przez specjalistów firmy AkKom, dotyczący rodzajów problemów i ich uwarunkowań (diagnostyka sytuacji problemowej)
  • analiza otrzymanych danych
  • opracowanie planu i zakresu konsultacji
  • ustalenie terminu i oszacowanie liczby godzin konsultacji
  • realizacja konsultacji
  • ocena efektywności dostarczanych rozwiązań zgłoszonych problemów

Konsultacje odbywają się w relacji wykładowca - pracownik. Specjalista firmy AkKom odpowiada wyczerpująco na pytania związane z rozwiązywanym problemem. Przedstawia wybrane warianty opracowanych rozwiązań, wskazując jednocześnie na spodziewane rezultaty ich wdrożenia.

Usługi konsultacyjno-doradcze są wyceniane w zależności od problematyki, stopnia ich zaawansowania i analizy wyników wywiadu wstępnego. W usłudze tego typu obowiązują stawki godzinowe - minimalna wynosi 199,00 zł brutto.

Jeżeli Klient zgłasza kolejne potrzeby konsultacyjne, wykładowca może wyrazić zgodę na dodatkowe godziny konsultacji, po uprzednim ich oszacowaniu czasowym i finansowym.

Zapytanie ofertowe Klient może złożyć e-mailowo na adres biuro@akkom.net.pl lub telefonicznie pod numerem 71-79 67 360. Może także skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.