Konsultacje dla osób prywatnych

Usługi konsultacyjne dla osób prywatnych mają dwie formy:

  • indywidualny tok szkolenia
  • konsultacje godzinowe

Indywidualny tok szkolenia polega na realizacji programu i zakresu wybranego kursu z oferty firmy AkKom, w systemie jeden na jeden. Wykładowca pozostaje do wyłącznej dyspozycji kursanta na czas prowadzonego szkolenia. Udział w szkoleniu indywidualnym poprzedzony jest diagnozą posiadanej przez kursanta wiedzy z zakresu wybranej przez niego tematyki. Diagnoza dokonywana jest na podstawie wypełnianej ankiety, której wyniki stanowią podstawę do zaklasyfikowania zgłaszającej się osoby na odpowiedni poziom kursu.

Istnieje możliwość dostosowania terminu szkolenia do indywidualnych potrzeb osoby szkolonej. Kursant otrzymuje materiały szkoleniowe z zakresu tematyki kursu, a potwierdzeniem udziału w nim jest wydawany przez firmę AkKom certyfikat. Indywidualny tok szkolenia jest realizowany wyłącznie w siedzibie Akademii Komputerowej AkKom. Każda osoba zainteresowana taką formą doszkalania może indywidualnie zapisać się na wybrane szkolenie z oferty firmy AkKom.

Konsultacje godzinowe polegają na pomocy specjalisty firmy AkKom w rozwiązywaniu konkretnego, zgłaszanego przez daną osobę, problemu. Wszystkie zagadnienia rozpatrywane podczas konsultacji muszą być związane z obszarem tematycznym szkoleń oferowanych przez Akademię Komputerową AkKom. Aby zasięgnąć konsultacji godzinowych należy zgłosić i przedstawić problem specjalistom firmy AkKom. Stanowi to podstawę do kompetentnego udzielenia porady oraz oszacowania ilości godzin przeznaczonych na konsultacje. Terminy i szczegóły konsultacji ustalane są indywidualnie. Konsultacje godzinowe mają miejsce wyłącznie w siedzibie Akademii Komputerowej AkKom.

Aby złożyć zapytanie o warunki obu oferowanych form konsultacji prosimy o kontakt e-mailowy na adres biuro@akkom.net.pl lub telefoniczny pod numerem 71 79-67-360.