Szkolenie antymobbingowe poprzedzone analizą sytuacji w środowisku pracy

Szkolenie „mobbing w miejscu pracy” w zależności od określonych celów takiego szkolenia, powinno obejmować tematykę mobbingu odpowiednio dostosowaną do sytuacji w danej firmie.

Działania organizacyjne typu „szkolenia – mobbing w miejscu pracy i metody przeciwdziałania mobbingowi” powinny jednak obejmować, przed realizacją szkolenia antymobbingowego, wcześniejszą konsultację z wykładowcą antymobbingowym. Jest to ważne, gdyż umożliwia maksymalne dostosowanie problematyki szkolenia antymobbingowego i konkretnych zagadnień związanych z mobbingiem w środowisku pracy do konkretnej firmy zamawiającej szkolenie antymobbingowe lub inną usługę związaną z problematyką mobbingu w pracy.

Szkolenie „mobbing w miejscu pracy” przynosi najlepsze rezultaty firmie planującej dla swoich pracowników kurs antymobbingowy wtedy, gdy wykładowca antymobbingowy pozna specyfikę firmy, jej kulturę pracy oraz inne aspekty jej funkcjonowania w kontekście szkolenia antymobbingowego. Treści wchodzące w zakres tematyczny kursu antymobbingowego pozostają wtedy ściśle powiązane z sytuacją w firmie zamawiającej szkolenie. Należy oczywiście podkreślić, że szkolenie antymobbingowe powinno być organizowane zarówno dla pracowników, jak też dla kadr kierowniczych. Mobbing to często problem stosunków interpersonalnych na tle uwarunkowań organizacyjnych, stąd też nieco odmienne zagadnienia związane z mobbingiem są przedstawiane w każdej z grup. Kadry kierownicze poznają, oprócz kompendium wiedzy o samym zjawisku mobbingu, także najważniejsze zasady budowania profilaktyki antymobbingowej. Na szkoleniach skierowanych do kadr kierowniczych omawiane są także wybrane aspekty zarządzania personelem w kontekście przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Jest możliwe również, po przeprowadzeniu szkolenia antymobbingowego, opracowanie przez specjalistę antymobbingowego programu profilaktyki antymobbingowej.