Szkolenia dedykowane - "szyte na miarę"

Celem szkoleń dedykowanych jest jak najlepsze dostosowanie profilu szkolenia do potrzeb Klienta, który chciałby przeszkolić dużą liczbę pracowników. Szkolenie jest kierowane do odpowiednich grup pracowników, wyselekcjonowanych według określonych kryteriów, związanych z konkretnymi potrzebami szkoleniowymi. Istota tych szkoleń polega na dostosowaniu zarówno zakresu tematycznego oraz planu szkolenia, jak również czasu trwania, terminu oraz formy do oczekiwań Klienta.

Metody szkoleniowe, jak też inne narzędzia, służące rozwiązywaniu problemów Klienta związanych z tematyką szkolenia, są każdorazowo modyfikowane, w celu jak najlepszego dopasowania ich do specyfiki danej organizacji.

Podobnie zagadnienia tematyczne przedstawiane na szkoleniu, jak też materiały dydaktyczne (skrypty i inne) są także każdorazowo opracowywane pod kątem wymagań Klienta i charakteru jego działalności.

Dla przeprowadzenia szkolenia w formie dedykowanej wymaganych jest minimum 8 osób delegowanych przez daną firmę.

Procedura realizacji szkoleń dedykowanych obejmuje określone etapy procesu szkoleniowego. Rozpoczyna się od dokładnego rozpoznania profilu działalności danej firmy w celu zdiagnozowania najważniejszych zagadnień problemowych, stanowiących następnie główny obszar właściwego szkolenia. Kolejnym etapem jest stworzenie zindywidualizowanego programu szkolenia, najlepiej odpowiadającego potrzebom szkolonej firmy oraz ustalenie terminarza szkolenia. Istotnym etapem procedury jest opracowanie, na podstawie wcześniejszych analiz i diagnoz, odpowiednich materiałów szkoleniowych oraz innych narzędzi procesu szkoleniowego. Najważniejszym etapem procesu szkoleniowego jest odpowiednie przygotowanie samego szkolenia i zrealizowanie go, uwzględniając indywidualne potrzeby uczestników kursu. Po zakończeniu szkolenia kursanci mają prawo do nieodpłatnego skorzystania z porady (konsultacji) u wykładowcy prowadzącego szkolenie, w okresie do 3 miesięcy od terminu ukończenia kursu. Proces szkoleniowy kończy się przeprowadzaniem ankiety ewaluacyjnej, która ocenia jakość i poziom szkolenia.

Proces szkoleniowy obejmuje także różnego rodzaju badania empiryczne. Na Państwa życzenie wykonujemy różnego rodzaju ekspertyzy odnoszące się do obszarów tematycznych omawianych na naszych szkoleniach, a mających zastosowanie w rozwiązywaniu ewentualnych problemów pojawiających się w Państwa firmie. Tego rodzaju usługa jest realizowana za pomocą rozmaitych narzędzi, których dobór i charakter jest uzależniony od specyfiki problemowej. Mogą być to badania ankietowe mające na celu rozpoznanie opinii pracowników danej firmy dotyczących ważnych aspektów jej funkcjonowania, mogą być to również, przykładowo, analizy i oceny sposobów realizacji funkcji personalnej w powiązaniu z konkretnymi aspektami działalności firmy oraz szereg innych badań. Niezależnie od celu, przebiegu i charakteru badań, na ich podstawie przygotowywany jest raport, przedstawiany następnie firmie Klienta. Usługa polegająca na przeprowadzeniu badań empirycznych jest elementem towarzyszącym szkoleniu, ale wymagającym dodatkowej opłaty.

Nasza firma ze względu na posiadane zaplecze szkoleniowe może w elastyczny sposób dostosowywać miejsce szkolenia do określonych wymogów Klienta. W związku z tym szkolenia mogą odbywać się w naszej firmie, firmie Klienta lub w dowolnie wybranej przez niego lokalizacji, zarówno w kraju jak i za granicą. Za udostępnienie sprzętu szkoleniowego Klient nie ponosi dodatkowych opłat.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konkretnym szkoleniu.

Złożenie zapytania ofertowego przez Klienta może odbyć się poprzez kontakt e-mailowy: biuro@akkom.net.pl, lub telefoniczny na numer 71 79-67-360. Możliwe jest także wykorzystanie poniższego formularza kontaktowego.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres email
Telefon np. 071 123-45-67
Treść wiadomości
• oznacza pola wymagane