Szkolenia zamknięte

Istotą szkoleń zamkniętych jest ich realizowanie wyłącznie na zlecenia firm i instytucji, które chciałyby przeszkolić większą liczbę pracowników. Mogą one mieć miejsce w siedzibie naszej firmy, lub w siedzibie instytucji zamawiających szkolenie. Szkolenia zamknięte mogą być również organizowane w dowolnym miejscu wybranym przez Klienta.

Szkolenia tego rodzaju są realizowane według planu opracowanego przez wykładowców firmy AkKom i są przeznaczone wyłącznie dla pracowników jednej, konkretnej firmy. Szkolenia tego typu nie są przeznaczone dla pracowników różnych firm wysyłających stosunkowo niewielką liczbę uczestników. Są natomiast zaprojektowane w celu przeszkolenia jak największej liczby pracowników konkretnej instytucji, z danych ściśle określonych obszarów tematycznych, ujętych w tytule szkolenia.

Celem takich szkoleń jest wyposażenie pracowników danej instytucji w wiedzę i/lub umiejętności konieczne im do efektywnego funkcjonowania, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez kadry kierownicze tych instytucji.

Szkolenia mogą mieć formę wykładu, warsztatów lub formę mieszaną czyli wykładu związanego z formą ćwiczeniową (warsztatową). Wybór formy jest uzależniony od preferencji Klienta oraz od problematyki szkolenia.

Terminy szkoleń zamkniętych są każdorazowo dostosowywane do oczekiwań i preferencji Klienta w tym zakresie. Czas trwania szkolenia oraz jego poszczególnych części jest uzależniony od szczegółowej formy szkolenia. Może być on modyfikowany w zależności od potrzeb Klienta.

Liczba osób biorących udział w szkoleniu zamkniętym, z jednej firmy, musi obejmować co najmniej 6 uczestników. Jeżeli szkolenia są realizowane w siedzibie firmy AkKom, nasza firma zapewnia Państwu 15 – minutowe przerwy, podczas których zapraszamy na poczęstunek kawowy.

Zapewniamy Państwu również odpowiednie do danej formy szkolenia materiały dydaktyczne. Mają one różny charakter oraz różną objętość w zależności od tego jaki rodzaj i formę szkolenia Państwo wybierają.

Na Państwa życzenie dokonujemy wstępnego rozpoznania posiadanej przez uczestników wiedzy związanej z tematem mającego się odbyć szkolenia, jak również dokonujemy weryfikacji nabytej przez kursantów wiedzy i/lub pozyskanych umiejętności po ukończeniu przez nich kursu. Jeżeli preferują Państwo specjalny raport, obejmujący wyżej opisane aspekty obsługi szkoleniowej uczestników, wysyłamy je Państwu w ustalonym przez obie strony terminie i formie i w wynegocjowanej cenie.

Inną usługą okołoszkoleniową jest dokonanie analizy i opracowanie wniosków (wytycznych, kierunków) dotyczących konkretnych problemów występujących w firmach Klientów, związanych bezpośrednio z problematyką naszych szkoleń. Oferujemy badania ankietowe, testy diagnostyczne oraz inne narzędzia służące do wyżej opisanych celów. Wybór narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie badań jest poprzedzone pogłębioną analizą sytuacji w firmach Klientów. Wynikiem przeprowadzonych badań, jest raport z badań opracowany przez specjalistów firmy AkKom. Jest to usługa płatna z możliwością negocjacji ceny w zależności od charakteru, rodzaju i poziomu złożoności problemów objętych badaniem.

Po przeprowadzonym szkoleniu osoby w nim uczestniczące wypełniają ankiety ewaluacyjne, które służą do oceny przebytego kursu. Ocena ta jest każdorazowo sprawdzana i weryfikowana przez odpowiednie osoby w naszej firmie.

Kursanci otrzymują certyfikat, który jest potwierdzeniem uczestnictwa w kursie. Nasza firma, na Państwa życzenie, wystawia także duplikat certyfikatu, który może być umieszczony w aktach osobowych uczestników przebytego szkolenia.

Uczestnicy kursu, po jego zakończeniu, w okresie do 3 miesięcy, mają prawo do uzyskania 2 bezpłatnych porad specjalisty prowadzącego szkolenia w danym zakresie. Porad takich można zasięgnąć telefonicznie, lub drogą elektroniczną.

Cena szkolenia zamkniętego jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta i jest uzależniona od wyboru tematu szkolenia, jego formy oraz liczby uczestników.

Aby zapisać się na szkolenie zamknięte, z danego zakresu, należy skierować na adres e-mail biuro@akkom.net.pl zapytanie lub skontaktować się pod numerem telefonu 071 79-67-360. Można także wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.szkolenia-ak.pl/szkolenia.

Mogą Państwo skorzystać także z poniższego formularza kontaktowego.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres email
Telefon np. 071 123-45-67
Treść wiadomości
• oznacza pola wymagane