O firmie

Cel firmy

Centrum Antymobbingowe AkKom oferuje Klientom najwyższej jakości usługi szkoleniowe oraz doradcze, które mają na celu przyczynić się do zwiększenia ich efektywności pracy, a tym samym do osiągnięcia przez nich sukcesów zawodowych.

Misją Centrum Antymobbingowego jest dostarczanie wiedzy, usług i narzędzi, które składają się na profilaktykę antymobbingową.

Nasi Klienci mogą liczyć na najwyższą jakość usług przez nas oferowanych, zarówno w zakresie prowadzonych szkoleń jak i opracowywania dokumentów i instrumentów polityki antymobbingowej.

Zindywidualizowana oferta szkoleń i usług jest stale tak komponowana aby jak najlepiej dostosować się do oczekiwań, zakresu potrzeb i wymagań naszych Klientów. Stale dbamy aby Klienci byli zadowoleni z najwyższych standardów jakości naszych usług.

Szkolenia w Centrum Antymobbingowym AkKom

Profil naszych szkoleń jest dostosowany do stale zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

Jedną z fundamentalnych zasad stojących u podstaw działalności szkoleniowej oraz doradczej Centrum Antymobbingowego AkKom jest zindywidualizowane podejście do Klienta. Programy szkoleniowe Centrum są harmonizowane z potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów.

Szkolenia realizowane przez Centrum Antymobbingowe AkKom, dzięki zróżnicowanej pod względem tematyki oraz formy kursom, a także wciąż udoskonalanym metodom dydaktycznym, stwarzają możliwość ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności i podwyższania kwalifikacji zawodowych.


W ramach Centrum Antymobbingowego prowadzimy szkolenia:

W ramach Akademii Zarządzania, która powstała aby uzupełnić prowadzone przez nas szkolenia o aspekt personalny, prowadzone są kursy:


Usługi związane z problematyką przeciwdziałania mobbingowi:

Aby pomóc Państwu we wprowadzeniu profilaktyki antymobbingowej realizujemy także usługi:

Centrum Antymobbingowe:

Akademia Zarządzania:

  • Realizowania funkcji personalnych,
  • Planowanie personelu i metody doboru pracowników,
  • Budowanie systemu ocen pracowniczych,
  • Tworzenie programów outplacementowych dla firm.

Forma szkoleń

Szkolenia w Centrum Antymobbingowym realizowane są, pod względem organizacyjnym, w trzech różnych formach: otwartej, zamkniętej i „szytej na miarę”. Natomiast pod względem merytorycznym, w zależności od problematyki szkolenia, opracowaliśmy dwie główne formy: warsztaty oraz wykłady.

Formę warsztatową, powiązaną z krótkimi wykładami, mają przede wszystkim kursy warsztatowe. Wykład dostarczający kompendium wiedzy z danej tematyki, powiązany z różnorodnymi formami ćwiczeniowymi, to forma obowiązująca podczas wszystkich innych szkoleń z naszej oferty.

Programy kursów oferowanych przez Centrum Antymobbingowe AkKom dostosowane są do potrzeb szkoleniowych i specyfiki pracy danej Firmy, stąd też plany i harmonogramy szkoleń mogą zostać poddane konkretnym zmianom zgodnie z określonymi wymaganiami przedstawionymi nam przez Klientów. Możemy prowadzić szkolenia nie tylko w naszej siedzibie lub siedzibie Klienta, ale w dowolnie wybranej przez Państwa lokalizacji na terenie całego kraju. Jest to możliwe dzięki posiadanemu przenośnemu zapleczu technicznemu (laptopy).

Szkolenia są prowadzone według zasady „małe grupy zapewniają sprzyjającą pozyskiwaniu wiedzy atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego uczestnika szkolenia”.

Oferujemy także osobom biorącym udział w kursach organizowanych przez Centrum Antymobbingowe AkKom bogaty pakiet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobytą na nim wiedzę i umiejętności.

Po zakończeniu szkolenia osoby szkolone wypełniają ankiety oceniające, dokonując w ten sposób stałej weryfikacji naszych usług szkoleniowych.


Kadra szkoleniowa

Centrum Antymobbingowe AkKom posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, a także specjalne procedury oceny ich kompetencji oraz ogólnej przydatności zawodowej, co zapewnia wysoki standard oferowanych przez nas usług.

Wykładowcy Centrum Antymobbingowego stanowią zespół doświadczonych specjalistów, priorytetowo traktujących własny rozwój zawodowy. Dbają o stałe podnoszenie kwalifikacji i systematycznie poddawani są specjalnie opracowanym procedurom weryfikacyjnym.

Metody dydaktyczne oraz inne elementy prowadzonych szkoleń przez wykładowców Centrum

Antymobbingowego również podlegają ciągłej i szczegółowej weryfikacji. Ma ona charakter dwustopniowy. Dokonywana jest, na I etapie, przez uczestników szkoleń, na II etapie przez wyższą kadrę kierowniczą firmy AkKom. Dzięki tak opracowanym procedurom gwarantujemy wysokie kompetencje naszych wykładowców oraz ciągłe podwyższanie standardów jakości naszych usług edukacyjnych.


Konsultacje i doradztwo

Centrum Antymobbingowe AkKom świadczy także swoim Klientom usługi konsultacyjne i doradcze. Związane są one merytorycznie z zagadnieniami z obszarów tematycznych prowadzonych szkoleń oraz usług i dzielą się na dwa rodzaje:

  • Konsultacje i porady realizowane na zlecenie firm i instytucji. Mają one miejsce w ich siedzibach. Polegają na bieżącym rozwiązywaniu określonych problemów występujących podczas wykonywania pracy przez pracowników tych firm. Problemy te mogą utrudniać lub uniemożliwiać sprawne i terminowe wykonywanie zadań.
  • Konsultacje i porady dla osób fizycznych. Odbywają się one w siedzibie naszej firmy. Specjalista pozostaje do wyłącznej dyspozycji osób potrzebujących specjalistycznej konsultacji, w systemie jeden na jeden.