Konflikty w organizacji i metody ich rozwiązywania

Szkolenie jest ukierunkowane na pozyskanie syntetycznej wiedzy o konfliktach. Poznanie metod skutecznego radzenia sobie z konfliktami w organizacji stanowi skuteczne narzędzie efektywnego i praktycznego rozwiązywania problemów interpersonalnych w organizacji.

Uczestnicy szkolenia przyswajają sobie wiedzę o różnych rodzajach konfliktów, nabywają umiejętności diagnozowania i wybierania adekwatnych do nich metod ich rozwiązywania. Poznają spektrum przyczyn powstawania konfliktów oraz ich skutki w organizacji, uczą się komunikowania w sytuacjach konfliktowych, m.in. także z tzw. „pracownikami trudnymi” oraz efektywnego kierowania konfliktami, także z wykorzystaniem strategii socjotechnicznych.

Uczestnicy zapoznają się z nowoczesnym spojrzeniem na konflikt w organizacji i uczą się konstruktywnego kierowania konfliktami dla zwiększenia efektywności organizacji. Uczestnikom przedstawiane są także zasady komunikacji interpersonalnej w sytuacjach konfliktowych.

Szkolenie jest adresowane do kadr kierowniczych instytucji, specjalistów HR oraz do wszystkich osób zarządzających zespołami pracowniczymi.

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów powiązanych z warsztatami. Obejmuje ćwiczenia praktyczne, w których wykorzystywane są wielowymiarowe metody ćwiczeniowe takie jak m. in. dyskusje panelowe, case study, testy, praca w grupach.

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe zawierające skrypt oraz inne materiały pomocnicze - ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej.

Część wykładowa

 • Pojęcie konfliktu
 • Rodzaje konfliktów w organizacji
 • Mobbing jako szczególny rodzaj konfliktu w organizacji
 • Konflikty w sytuacji wprowadzania zmian w organizacji
 • Przyczyny i skutki konfliktów w organizacji - analiza konfliktów
 • Kategoria „pracowników trudnych” jako szczególne uwarunkowanie dla powstawania konfliktów w organizacji. Zarządzanie „ pracownikami trudnymi”
 • Funkcje konfliktu w organizacji. Tradycyjne i współczesne podejście do konfliktu w organizacji
 • Modele mentalne a konflikt
 • Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu
 • Konstruktywne kierowanie konfliktami w organizacji
 • Strategie działania w sytuacji konfliktowej. Socjotechnika rozwiązywania konfliktów

Warsztaty i ćwiczenia praktyczne

 • Case study
 • Analiza konfliktu
 • Panel dyskusyjny
 • Praktyczne metody odróżniania „ zwykłego ” konfliktu od konfliktu o charakterze mobbingu
 • Ćwiczenia w zakresie komunikacji interpersonalnej w sytuacji konfliktu
 • Testy diagnostyczne
 • Zadania indywidualne
 • Zadania realizowane w grupach

Osoby uczestniczące w szkoleniu antymobbingowym otrzymują certyfikaty.

Wzór certyfikatu

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej powiązanej z częścią wykładową. Część warsztatowa zawiera w większości praktyczne przykłady rozwiązywania konfliktów, które bazują na odpowiednio opracowanych studiach przypadku „case study”. Oprócz „case study” zawiera także różne inne formy interaktywne stosowane w zależności od rozpoznanych przez trenera potrzeb uczestników.

Kurs prowadzony jest w grupach liczących do 20 osób. W wypadku zgłoszenia przez firmę większej liczby uczestników istnieje możliwość utworzenia grup, do których zostanie odpowiednio dostosowany plan szkoleń. W tym wypadku proponujemy szkolenie dedykowane lub zamknięte profilowane do wymogów i preferencji danej firmy.

Szkolenie trwa 6 godzin (1 dzień), w trakcie których przewidziane są 3 przerwy kawowe (po 15 minut każda).

Na szkolenia zapraszamy Państwa do naszej firmy. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy lub w dowolnie wybranej przez Państwa lokalizacji.

Najbliższe terminy
Obecnie brak terminów szkolenia.