Szkolenia

 • Szkolenia dla komisji antymobbingowych
  • Szkolenie dla komisji antymobbingowych
   Szkolenie jest skierowane do członków komisji antymobbingowych. Jego celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu oraz metod i umiejętności przydatnych w diagnozowaniu problemów o charakterze mobbingowym i praktycznym ich rozwiązywaniu, w kontekście skierowanych skarg do …
  • Konstruowanie regulaminu komisji antymobbingowej
   W związku z koniecznością rozwoju rozwiązań HR w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i pokrewnym patologiom środowiska pracy, wśród pracodawców powstają liczne pytania dotyczące sposobów regulowania polityki antymobbingowej za pomocą aktów prawa wewnątrzzakładowego. Sytuacja ta …