Szkolenia

 • Aspekty prawne
  • Warsztaty prawne z zakresu przeciwdziałania mobbingowi
   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretyczno - prawnymi podstawami definiowania mobbingu oraz praktycznymi metodami przeciwdziałania mobbingowi, ze szczególnym uwzględnieniem nauki praktycznych umiejętności z zakresu stosowania prawa pracy, cywilnego oraz karnego. Po …
  • Podstawy prawa pracy
   Prawo pracy reguluje kompleksowo ważną sferę życia społecznego jaką jest aktywność zawodowa człowieka, stąd też jego bliskość codziennym czynnościom każdego z nas. Jako autonomiczna gałąź prawa reguluje uprawnienia pracowników i pracodawców, normując tym samym warunki …
  • Prawo pracy część II
   Poniższe szkolenie stanowi kontynuację tematyczną pierwszej części cyklu edukacyjnego z zakresu prawa pracy. Kurs może być potraktowany jako rozszerzenie wiedzy nabytej przez uczestnika w trakcie poprzedniej części, a także jako autonomiczny i samodzielny moduł edukacyjny dla osób, …