Szkolenia

  • Kursy Zarządzania
    • Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, ukierunkowanych na efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym. Przydatne jest w efektywnym, praktycznym rozwiązywaniu problemów w zespole oraz przygotowuje do skutecznego zarządzania pracą …
    • Szkolenie wyposaża uczestników w szeroki zakres wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Dostarcza umiejętności rozwiązywania różnorodnych sytuacji kadrowych przedsiębiorstwa, co wpływa na efektywne funkcjonowanie firmy. Szkolenie zostało przygotowane dla kadr kierowniczych …