Usługi

  • Polityka antymobbingowa
    Polityka antymobbingowa – stanowi nowatorską, autorską i kompleksową usługę budowania sprzyjającego środowiska pracy zgodnie z wymogami kodeksowymi, w ramach osiągnięcia większej efektywności pracy. Profesjonalne kształtowanie polityki antymobbingowej stanowi dzisiaj dla firm …
  • Zgodnie ze zmianą Kodeksu Pracy z 2004 roku, ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek zapobiegania mobbingowi, co zostało bezpośrednio ujęte w art. 94 3 § 1 K.P. Stosowanie nowych standardów zarządzania stało się zatem koniecznością, która ma jednak zmierzać do pozytywnych …
  • Tworzenie komisji antymobbingowych
    Komisja antymobbingowa każdej organizacji ma szczególną rolę do wypełnienia w profilaktyce antymobbingowej. Z założenia sprawowanie tej funkcji jest związane z odpowiedzialnością za zdiagnozowanie oraz identyfikację sytuacji mobbingu, jak również podjęcie odpowiednich kroków w celu …
  • Opracowanie wewnętrznych procedur antymobbingowych dostosowanych do specyfiki działalności Klienta
    W ramach tej usługi przedstawimy opracowany program procedur z zakresu polityki antymobbingowej z uwzględnieniem możliwych do zastosowania w Państwa firmie instrumentów organizacyjnych, personalnych i innych. Proponujemy Państwu opracowanie procedur antymobbingowych jako narzędzia …