Tworzenie komisji antymobbingowych

Komisja antymobbingowa każdej organizacji ma szczególną rolę do wypełnienia w profilaktyce antymobbingowej. Z założenia sprawowanie tej funkcji jest związane z odpowiedzialnością za zdiagnozowanie oraz identyfikację sytuacji mobbingu, jak również podjęcie odpowiednich kroków w celu jej eliminacji z uwagi na różnorodne konsekwencje.

W związku z tymi działaniami proponujemy usługę, która obejmuje:

 • dobór osób do komisji antymobbingowych
 • opracowanie regulaminów wewnętrznych, określających zasady działania komisji antymobbingowych (statut działania komisji antymobbingowych)
 • opracowanie procedur oraz zasad analizy wniosków dotyczących możliwych sytuacji mobbingowych składanych do komisji antymobbingowych
 • opracowanie procedur posiedzeń komisji antymobbingowych
 • szkolenia dla członków komisji antymobbingowych
 • wdrożenie procedur działania komisji antymobbingowej
 • konsultacja z naszymi ekspertami w przypadkach szczególnie trudnych w celu wyjaśnienia sytuacji
 • konsultacje dla firm w zakresie tworzenia komisji antymobbingowych

Klient może zamówić jedną z powyższych usług lub pakiet całościowy.

Proces realizacji usługi:

 • złożenie zamówienia przez klienta
 • analiza i diagnoza uwarunkowań organizacyjnych Klienta
 • dostosowanie usługi do potrzeb Klienta
 • dostosowanie procedur i regulacji działania Komisji antymobbingowych do procesów organizacyjnych Klienta
 • dobór członków do komisji antymobbingowych
 • przeszkolenie członków Komisji Antymobbignowych
 • opracowanie i wdrożenie procedur działania Komisji Antymobbingowych

Czas realizacji usługi:

Czas wykonania usługi jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.