Kreowanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjne jest nieodzownym elementem każdego miejsca pracy ludzi. W jej skład wchodzą wypracowane i utarte relacje wzajemne członków organizacji oparte na określonych założeniach intelektualnych, systemy norm zwyczajowych obowiązujących w danej społeczności a także wzajemne postawy wobec różnych osób i zdarzeń oraz związane z tym promowane wartości.

Kultura organizacyjna dominuje sposób i jakość funkcjonowania organizacji jako uporządkowanej zbiorowości ludzi, w tym również poprawność reagowania jej członków na rozmaite trudności i konflikty wewnętrzne i zewnętrzne.

Nic więc dziwnego, iż możliwość kreowania kultury organizacyjnej zyskała sobie słuszny status silnego instrumentu z zakresu polityki personalnej, umożliwiającego znaczną poprawę funkcjonowania określonej jednostki organizacyjnej. Wykreowanie spójnej, pozytywnie oddziaływającej na uczestników kultury organizacyjnej pozwala na:

  • zwiększenie efektywności zarządzania
  • zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników
  • lepsze zrozumienie celów organizacji
  • wytworzenie więzi lojalności i spójności pomiędzy pracodawcą a pracownikami
  • uniknięcie patologii środowiska pracy, w tym konfliktów oraz zachowań mobbingujących i dyskryminujących
  • poprawę komfortu pracy

W związku z powyższym Centrum Antymobbingowe AkKom przygotowało ofertę pomocy w tworzeniu założeń i wdrażaniu zmian w dotychczasowej kulturze organizacji. Nasi eksperci doradzą na podstawie zebranych informacji jakie instrumenty będą najbardziej pożądane w kształtowaniu nowych nawyków wśród pracowników, zapewnią także przygotowanie spójnego, progresywnego planu rozwoju. Usługa zawiera również wprowadzenie wewnętrznych procedur reakcji w najczęstszych sytuacjach trudnych, co umożliwi właściwą reakcję w przypadku ich powstania.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres email
Telefon np. 071 123-45-67
Treść wiadomości
• oznacza pola wymagane