Polityka antymobbingowa

Polityka antymobbingowa – stanowi nowatorską, autorską i kompleksową usługę budowania sprzyjającego środowiska pracy zgodnie z wymogami kodeksowymi, w ramach osiągnięcia większej efektywności pracy.

Profesjonalne kształtowanie polityki antymobbingowej stanowi dzisiaj dla firm konieczność, zwłaszcza w świetle wymogów kodeksowych (antymobbingowych i antydyskryminacyjnych). Ponadto tworzenie przyjaznego środowiska pracy, czyli wolnego od mobbingu i dyskryminacji nie tylko buduje pozytywny PR firmy w otoczeniu ale także przekłada się na konkretne efekty finansowe. Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy powinno mieć zatem charakter kompleksowy i wielopłaszczyznowy. Stad też oferujemy całościowy program działań i procedur antymobbingowych, który składa się na skuteczną politykę antymobbingwą.

W ramach takich usług oferujemy Państwu:

Projektowanie polityki antymobbingowej dla firm

Opracowanie procedur antymobbingowych dostosowanych do specyfiki działalności Klienta.

W ramach tej usługi przedstawimy opracowany program polityki antymobbingowej z uwzględnieniem możliwej do zastosowania w Państwa firmie instrumentów organizacyjnych, personalnych i innych w zależności od skali i złożoności problemów i potrzeb antymobbingowych.

Wdrażanie polityki antymobbingowej

Dysponujemy narzędziami wdrażania polityki antymobbingowej dla firm zgodnie z ich specyfiką. Nasi eksperci mogą dostarczyć profesjonalnej pomocy na każdym etapie opracowywania i realizowania szeroko rozumianych programów antymobbinowych.

Badania i ekspertyzy sytuacji interpersonalnej w kontekście problematyki mobbingu

Prowadzimy badania mające na celu rozpoznanie sytuacji o charakterze mobbingu. Badania mają na celu sprawdzenie i/lub dokonanie analizy sytuacji problemowych w środowisku pracy z rozpoznaniem szczególnie ważnych dla danej firmy problemów. Badamy także atmosferę sytuacji personalnej w kontekście mobbingu.

Tworzenie komisji antymobbingowych

W ramach usługi wdrażania polityki antymobbingowej proponujemy pomoc w utworzeniu i działaniach komisji antymobbingowej. Określamy zasady tworzenia takich komisji, ich cele oraz główne funkcje. Określimy zasady doboru osób do takich komisji w firmie Klienta, a następnie przeszkolimy je w zakresie działania komisji antymobbingowych, tak aby mogły spełniać swoje funkcje.

Profilaktyka mobbingu

Proponujemy w ramach polityki antymobbingowej różnorodne wewnętrzne regulacje antymobbingowe (ankiety, procedury, regulaminy, biuletyny informacyjne, konkretne gremia mające wpływ na tworzenie właściwych stosunków atmosfery pracy) i szereg innych narzędzi dostosowanych do funkcjonowania specyfiki konkretnej firmy.

Szkolenia antymobbingowe

Proponujemy w ramach polityki antymobbingowej, system szkoleń bezpośrednio związanych z problematyką mobbingu. Wachlarz szkoleń obejmuje profesjonalne szkolenia antymobbingowe zarówno dla kadr kierowniczych, jak też dla pracowników na innych stanowiskach. Posiadamy również szkolenia dla członków komisji antymobbingowych oraz specjalne szkolenia i doradztwo w zakresie budowania skutecznej polityki antymobbingowej. Naszym klientom oferujemy również specjalny rodzaj szkoleń tzw.: „szytych na miarę”, dzięki którym po z dokonaniu analizy i diagnozy sytuacji problematycznej w firmie Klienta, możemy dostosować plan i zakres szkolenia, tak aby mogło obejmować, specyficzne uwarunkowania oraz problemy pojawiające się w danej firmie.

Oferujemy również inne szkolenia dostarczające wiedzy dotyczącej budowania przyjaznych relacji w miejscu pracy.

Audyting polityki antymobbingowej

Proponujemy badanie efektów wprowadzonej polityki antymobbignowej poprzez audyt. Ocena efektów służy do modyfikacji lub wprowadzenia zmian w zakresie stosowanej polityki antymobbingowej, zawiera również szereg wniosków i propozycji usprawnień w postaci raportów z badań przeprowadzonych przez naszych ekspertów.

Konsultacje w zakresie polityki antymobbingowej

W ramach naszych usług związanych z pomaganiem firmom w budowaniu efektywnego programu działań antymobbingowych proponujemy doradztwo antymobbingowe w postaci profesjonalnych konsultacji. Polegają one na współpracy z naszymi ekspertami, którzy, będąc do Państwa dyspozycji, umożliwią miarodajną ocenę istniejącego poziomu i zakresu działań profilaktycznych i / lub interwencyjnych i wprowadzenie niezbędnych modyfikacji w polityce antymobbingowej.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres email
Telefon np. 071 123-45-67
Treść wiadomości
• oznacza pola wymagane