Opracowanie wewnętrznych procedur antymobbingowych dostosowanych do specyfiki działalności Klienta

W ramach tej usługi przedstawimy opracowany program procedur z zakresu polityki antymobbingowej z uwzględnieniem możliwych do zastosowania w Państwa firmie instrumentów organizacyjnych, personalnych i innych.

Proponujemy Państwu opracowanie procedur antymobbingowych jako narzędzia profilaktyki antymobbingowej w celu niedopuszczenia do jakiegokolwiek rodzaju mobbingu, jako forma zabezpieczania przed tym zjawiskiem. Z takiej usługi może skorzystać każda firma niezależnie od tego czy występuje już w niej mobbing, czy też taka usługa jest traktowana jako działanie czysto profilaktyczne.

W zależności od rodzaju problemów do rozwiązania w Państwa firmie proponujemy zatem, z jednej strony opracowanie procedur profilaktycznych, a z drugiej strony procedury nakierowane na rozwiązanie występujących już sytuacji mobbingowych.

Opracowanie procedur:

W ramach usługi dostarczamy raport (dokument) zawierający procedury działań antymobbingowych, który zawiera:

 • zaprezentowanie narzędzi, które należy zastosować w celu zbadania sytuacji pod kątem mobbingowym,
 • konkretne działania, które należy wdrożyć w celu zapobieżeniu już występującemu mobbingowi lub działania zapobiegające możliwości wystąpienia mobbingu (w zależności od potrzeb firmy),
 • proces powoływania i sankcjonowanie komisji rozjemczych i antymobbingowych, dla rozwiązywania sporów,
 • regulacje sankcjonujące proces rozwiązywania sporów oraz rozstrzyganie sporów o charakterze mobbingu,
 • regulacje sankcjonujące metody diagnozowania przejawów mobbingu
 • konkretne kroki, które należy podjąć w sytuacji, w których mobbing już występuje,
 • instruktaż w zakresie wdrażania procedur profilaktyki antymobbingowej,
 • podsumowanie treści zawartych w procedurze,

Konsultacja i doradztwo oraz modyfikacja już istniejących dokumentów obejmujących procedury antymobbingowe:

Jeżeli firma ma już opracowaną procedurę antymobbingową w formie dokumentu, lub jeżeli taki dokument jest w trakcie tworzenia, oferujemy usługi konsultacyjno - doradcze w celu usprawnienia lub modyfikacji tego dokumentu.

W ramach realizacji usługi Centrum Antymobbingowe, w celu dostosowania się do Państwa potrzeb wykonuje także:

 • zapoznajemy się z uwarunkowaniami sprzyjającymi lub utrudniającymi konkretne rozwiązania antymobbingowe w firmie Klienta
 • analizy i oceny potrzeb i problemów antymobbingowych
 • analizy i oceny już istniejących rozwiązań antymobbingowych w firmie klienta jeżeli takie istnieją
 • na podstawie dokonanych analiz opracowujemy konkretne procedury antymobbingowe

W wyniku tych działań powstają konkretne procedury postępowania.

W celu wykupienia usługi i zapoznania się ze szczegółowymi działaniami jakie możemy Państwu zaoferować, należy skontaktować się z naszym Centrum Antymobbingowym drogą e-mailową lub telefoniczną i złożyć zamówienie na konkretną usługę.

Czas wykonania:

Czas wykonania usługi jest uzależniony od stopnia złożoności problemów i rodzajów działań, jakie nasi eksperci muszą podjąć w celu opracowania konkretnych procedur. Termin oddania raportu po dokonaniu wstępnej diagnozy i oszacowaniu czasu czynności wchodzących w zakres usługi to co najmniej 30 dni roboczych.

Cena usługi:

Ceny usług są indywidualnie ustalane, dla każdego Klienta.

Opracowanie procedur dostosowanych do potrzeb danej firmy wymaga wielu działań (np. takich jak: opracowanie specjalnych narzędzi diagnostycznych, spotkania i wywiady oraz szereg innych), stąd też wycena poszczególnych czynności będzie dokonywana osobno składając się na cenę finalną.