Projektowanie polityki antymobbingowej dla firm

Zgodnie ze zmianą Kodeksu Pracy z 2004 roku, ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek zapobiegania mobbingowi, co zostało bezpośrednio ujęte w art. 94 3 § 1 K.P. Stosowanie nowych standardów zarządzania stało się zatem koniecznością, która ma jednak zmierzać do pozytywnych zmian w strukturze polskich przedsiębiorstw. W realizacji tego zadania jak dotychczas najlepiej sprawdza się rozwiązanie o charakterze całościowym zwane polityką antymobbingową, które gwarantuje poprawę wielu istotnych czynników o charakterze kadrowym: podnosi motywację pracowników ich poczucie bezpieczeństwa, zwiększa wydajność pracy oraz związanie z zakładem, pozwala zapobiegać powstawaniu zbędnych kosztów, kreuje przyjazne środowisko pracy.

W trosce o dobro Państwa Firmy proponujemy zaprojektowanie polityki przeciwdziałania patologiom środowiska pracy, dostosowanej dokładnie do Państwa potrzeb. W ramach usługi uzyskacie Państwo:

  • badanie specyfiki sektora, w którym działa Państwa Firma
  • badanie indywidualne warunków funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej
  • badanie specyfiki prawnej
  • zespół rozwiązań z zakresu polityki personalnej dopasowany do Państwa potrzeb
  • zaplanowanie zespołów wykonawczych i ich kompetencji
  • racjonalizację procesów zachodzących w Firmie
  • projekty aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących
  • projekty szablonów dokumentów do użytku wewnętrznego
  • konsultacje eksperta antymobbingowego przy wdrażaniu nowych regulacji

Polityka antymobbingowa wpływa wydatnie na poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników, pozwala kształtować pozytywne, bezkonfliktowe środowisko pracy oraz reagować natychmiast w przypadku naruszenia przyjętych zasad. Wprowadzenie rozwiązań sprawdzonych i skutecznych daje Państwu poczucie pewności w działaniach zmierzających do zapobiegania stratom powodowanym przez zachowania o charakterze destrukcyjnym. Ponadto nasz zespół organizacyjno – prawny zbada funkcjonujące w Państwa przedsiębiorstwie akty prawa wewnętrznego i zaproponuje w nich ewentualne zmiany, w celu dostosowania tych aktów do polityki antymobbingowej. Optymalizacji ulegną również procesy o charakterze zarządczym i personalnym, między innymi poprzez promowanie zasad nowoczesnej kultury organizacyjnej. W ramach usługi otrzymacie Państwo również szablony dokumentów wewnętrznych, niezbędnych do użycia w trakcie nowych działań związanych ze zmianami organizacyjnymi.